De volgende documenten zijn nodig om alles te regelen:
de documenten van de arts die het overlijden heeft vastgesteld,
identiteitskaart,
trouwboekje,
rijbewijs.

Wij begeleiden de familie doorheen deze moeilijke periode,
alle keuzemogelijkheden worden bij ons ter plaatse te Tienen of bij de familie thuis duidelijk besproken.
Wanneer u bij ons langskomt worden alle regelingen getroffen en
krijgt u het rouwdrukwerk meteen mee naar huis.