Omwille van het coronavirus zijn er momenteel weinig echte bloemen beschikbaar.
Hierdoor zou het kunnen dat we zijden bloemen zullen voorzien.

Echte bloemen zijn mogelijk vanaf 40 euro (zonder lint/kaartje).

De bloemen zijn bestemd voor:

 

Uw (facturatie)gegevens

 

Betalingswijze

 

Verificatie